Naruszenie prywatności aktorki w gazecie

Na podstawie wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 11 lipca 2018 r. (sygn. akt: V ACa 565/17)

Istota sprawy

Gazeta rozpowszechniła informacje pochodzące ze sfery życia prywatnego Powódki (aktorki) i jej rodziny bez jej zgody.

Żądanie Powódki

  • 50.000 zł zadośćuczynienia pieniężnego,
  • opublikowanie oświadczenia z przeprosinami,
  • zaniechanie przez Pozwanego dalszych naruszeń.

Naruszone prawa / dobra osobiste

  • prawo do prywatności (życie prywatne, życie rodzinne, więzi emocjonalne z bliskimi osobami) – wypłynęły informacje o chorobie matki powódki, ukrywane wcześniej nawet przed częścią rodziny; artykuł spowodował wiele niechcianych telefonów z pytaniami o stan jej zdrowia, co przysporzyło jej wiele stresu; artykuł poruszał również kwestie związku i dziecka powódki, a także kwestię śmierci jej ojca. 
  • prawo do wizerunku – artykuł opatrzono dwiema fotografiami powódki.

Czas trwania sprawy

Około trzy lata.

Ostateczny wyrok

  • 20.000 zł zadośćuczynienia pieniężnego,
  • nakaz opublikowania w gazecie oświadczenia z przeprosinami (o określonych w wyroku parametrach),
  • nakaz zaniechania dalszych naruszeń dóbr osobistych.